Spill


SPILL RÄDDAR SPILL

En tredjedel av all mat som produceras slängs. Det är alldeles för mycket. Tillsammans med odlare förädlar vi råvaror som inte kan säljas till butiker och annars blir till spill. Bra för odlaren, bra för klimatet och bra för dig!